Bærekraftige energiløsninger
til landbruk og industri

Rokkedahl Energi leverer bærekraftige energiløsninger til landbruk og industri. Vi er ledende innenfor varmevekslere til landbruket med nærmere 400 anlegg i drift. En posisjon som er oppnådd gjennom et ufravikelig engasjement i våre kunderelasjoner – og gjennom løsninger som er til nytte for både næringsliv og miljø.

I løpende dialog med kunder og produsenter sikrer vi at våre produkter er tilpasset kundenes behov. Vi legger også ned mye arbeid i å samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner i tillegg til myndigheter og konsulenter, slik vi hele tiden får tilført ny kunnskap. Det gir oss mulighet til å være konstant ledende på vårt felt.

I januar 2019 introduserte vi en ny utgave av vår kjente varmeveksler – stadig med samme høye virkningsgrad, men nå med kjøl og vask.

LÄS VÅR BROSCHYR HÄR

Bærekraftige energiløsninger
til landbruk og industri

Rokkedahl Energi leverer bærekraftige energiløsninger til landbruk og industri. Vi er ledende innenfor varmevekslere til landbruket med nærmere 400 anlegg i drift. En posisjon som er oppnådd gjennom et ufravikelig engasjement i våre kunderelasjoner – og gjennom løsninger som er til nytte for både næringsliv og miljø.

I løpende dialog med kunder og produsenter sikrer vi at våre produkter er tilpasset kundenes behov. Vi legger også ned mye arbeid i å samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner i tillegg til myndigheter og konsulenter, slik vi hele tiden får tilført ny kunnskap. Det gir oss mulighet til å være konstant ledende på vårt felt.

I januar 2019 introduserte vi en ny utgave av vår kjente varmeveksler – stadig med samme høye virkningsgrad, men nå med kjøl og vask.

LES VÅR BROSJYRE HER

Førsteklasses energi- og miljøteknologi til fjærkreprodusenter

Det oppnås både god driftsøkonomi og miljøfordeler ved å satse på energibesparende teknologi. Husk at du kan søke energi- og miljøtilskudd til energibesparende og ammoniakkreduserende teknologier, og det står dyktige rådgivere klar til å hjelpe dere.

LES MER HER

Førsteklasses energi- og miljøteknologi til fjærkreprodusenter

Det oppnås både god driftsøkonomi og miljøfordeler ved å satse på energibesparende teknologi. Husk at du kan søke energi- og miljøtilskudd til energibesparende og ammoniakkreduserende teknologier, og det står dyktige rådgivere klar til å hjelpe dere.

LES MER HER

Varmeveksler slagtekyllinger

Bedre dyrevelferd er et spørsmål om mindre fukt

Om ventilationen i kycklingstallet inte fungerar som det ska utsätts kycklingarna för drag och trivs därmed sämre. Omvänt innebär en god miljö i stallet bättre djurhållning, större tillväxt och bättre verksamhet.

Det avgörande för om en värmeväxlare fungerar eller inte är verkningsgraden, ventilationen i stallet samt kondenseringen. När en värmeväxlare kondenserar drar den ut fukt, som vanligtvis uppstår i stallet, ut från byggnaden. På så sätt hålls ströet torrt och ammoniakbildningen minskar.

Med en dokumenterad energiminskning på upp till 80 % har våra värmeväxlare utan konkurrens den högsta verkningsgraden på marknaden.

Se dokumentation här.

Minskningen av ammoniak är 30–40 % och vår värmeväxlare är återigen den enda med dokumenterad effekt och vår Clima +200 klarade 2019 Vera-certificering efter en ammoniakreduktion på 28 procent.

Läs rapporterna här

DanETV logo   VERA test report

Vår nya ECO Unit är en vidareutveckling av den välkända värmeväxlaren Clima+ 200 från Vencomatic i Nederländerna. ECO Unit har samma unika fördelar, men finns nu även med kyl- och tvättsystem. Med det här systemet kan du minska ammoniakbildningen ytterligare.

Datablad: Clima +200 varmeveksler
Datablad: Clima +200 LIGHT varmeveksler
Datablad: Eco Unit varmeveksler

Kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om värmeväxlaren och vad vi kan göra för dig.

KONTAKTA SÄLJAVDELNING

Varmeveksler slagtekyllinger

Bedre dyrevelferd er et spørsmål om mindre fukt

Hvis luftfordelingen i kyllingstallen ikke er riktig, utsettes kyllingene for trekk, og da trives de dårlig. Omvendt betyr et godt miljø i stallen bedre dyrevelferd, større tilvekst og en bedre lønnsomhet.

Det avgjørende for om en varmeveksler fungerer eller ikke, er virkningsgraden, luftfordelingen i stallen og kondenseringen. Når en varmeveksler kondenserer, trekker den fukt som normalt er i en kyllingstall, ut av lokalet. Dermed holdes strøet tørt, og det betyr mindre utvikling av ammoniakk.

Med en dokumentert energireduksjon på opptil 80 % har vår varmeveksler uten sammenligning den høyeste virkningsgraden på markedet.
Se dokumentasjon her.

Ammoniakkreduksjonen er på 30-40%. Også her er vår varmeveksler den eneste med dokumentert effekt og vår Clima +200 har i 2019 blitt Vera-sertifisert etter en ammoniakkreduksjon på 28 prosent.

Les rapportene her:

DanETV logo   VERA test report

Vår nye ECO-unit er en videreutvikling av den velkjente Clima+200-varmeveksleren fra Vencomatic i Nederland. ECO-unit har de samme unike fordelene, men fås nå også med kjøle- og vaskesystem. Med dette systemet kan du redusere ammoniakkutviklingen ytterligere.

Datablad: Clima +200 varmeveksler
Datablad: Eco Unit varmeveksler

Kontakt vår salgsavdeling for å høre mer om varmeveksleren og hva vi kan gjøre for deg.

KONTAKT SALGSAVDELING

Det siger vores kunder

“I 2012 fikk vi installert vår første varmeveksler fra Rokkedahl Energi, som noen av de første i Danmark. Vi så raskt nødvendigheten og betydningen av varmeveksling, og i 2015 fikk vi montert den siste av i alt 22 varmevekslere.

Vi opplever et helt annet klima i stallen, og det skyldes varmeveksleren. Måten luften fordeles på i stallen gjør en stor forskjell. Ingen dyr får trekk – at vi samtidig reduserer ammoniakkbruken og sikrer dyrenes fotputer er jo bare vinn-vinn.

På toppen av dette gir det store energibesparelser.

Det er en investering som betaler seg raskt. Den krever litt jobb i form av rengjøring, men stort sett er det minimalt med vedlikehold, slik at vi heller kan vi bruke tiden vår på dyrene.

Service og vedlikehold er aldri et problem, om det er via telefon eller besøk. Det er alltid lett å få tak i Rokkedahl Energi.”

Michael V. Jensen – Wefri

“Vi fikk montert vår første varmeveksler fra Rokkedahl Energi i 2012. Da vi så de store positive forandringene, både på klimaet i stallen og i de store energibesparelsene, brukte vi ikke lang tid på å bestemme oss for å installere varmevekslere i våre andre to hus også. Dette gjorde vi i 2013.

Utover det faktum at varmevekslerne fra Rokkedahl Energi bare virker, så er serviceteamet deres ALDRI mer enn en telefon unna. Vi er veldig fornøyde.”

Martin Hjort Jensen – Mariesminde

Det siger vores kunder

Martin Hjort Jensen – Mariesminde
“Vi fikk montert vår første varmeveksler fra Rokkedahl Energi i 2012. Da vi så de store positive forandringene, både på klimaet i stallen og i de store energibesparelsene, brukte vi ikke lang tid på å bestemme oss for å installere varmevekslere i våre andre to hus også. Dette gjorde vi i 2013.

Utover det faktum at varmevekslerne fra Rokkedahl Energi bare virker, så er serviceteamet deres ALDRI mer enn en telefon unna. Vi er veldig fornøyde.”

Michael V. Jensen – Wefri
“I 2012 fikk vi installert vår første varmeveksler fra Rokkedahl Energi, som noen av de første i Danmark. Vi så raskt nødvendigheten og betydningen av varmeveksling, og i 2015 fikk vi montert den siste av i alt 22 varmevekslere.

Vi opplever et helt annet klima i stallen, og det skyldes varmeveksleren. Måten luften fordeles på i stallen gjør en stor forskjell. Ingen dyr får trekk – at vi samtidig reduserer ammoniakkbruken og sikrer dyrenes fotputer er jo bare vinn-vinn.

På toppen av dette gir det store energibesparelser.

Det er en investering som betaler seg raskt. Den krever litt jobb i form av rengjøring, men stort sett er det minimalt med vedlikehold, slik at vi heller kan vi bruke tiden vår på dyrene.

Service og vedlikehold er aldri et problem, om det er via telefon eller besøk. Det er alltid lett å få tak i Rokkedahl Energi.”

Varmeveksler eggleggere

Bedre dyrevelferd er et spørsmål om mindre fukt

Et stabilt og optimalisert inneklima gir en tydelig positiv effekt på fuktigheten i hønsehuset. Lav fuktighet som er regulert, holder sagmuggen tørr, gir hønene mulighet til å sand- og støvbade, og i tillegg forekommer fjærplukking faktisk nærmest ikke. Lav fuktighet for å holde sand og støv tørt er viktigere enn man kanskje skulle tro, men støv og sand bidrar til å absorbere overskytende fukt og oljer samt holde parasitter unna. I tillegg til den fysiske fordelen, har støvbad faktisk en positiv effekt på hønenes mentale helse.

Man ser at et optimalisert inneklima også har en positiv effekt på fôrforbruket. Faktisk viser målinger en reduksjon på min 5 gr. per dag pr. høne ved å installere en varmeveksler fra Rokkedahl Energi. I klimatall tilsvarer det en CO2 reduksjon på 80 tonn pr. år (LUC) i en produksjon med 33 000 høner.

Dessuten viser de foreløpige målingene en ammoniakkreduksjon på opp mot 50 % sammenlignet med identiske hønsehus uten varmegjenvinner. Ammoniakkreduksjon er et viktig element å redusere, fordi det i store mengder er skadelig for både miljø og mennesker.

Datablad: Clima +200 varmeveksler
Datablad: Clima +200 LIGHT varmeveksler

Vil du lese mer om installasjonen av den første varmeveksler i et hønsehus med eggleggere i Danmark? Da kan du lese mer her i denne artikkelen fra Dansk Erhvervsfjerkræ om Falkenberg Æg hvor vi i 2020 installerte en ECO-5 til stor glede og nytte for både produsenten og hønsene.

Kontakt vår salgsavdeling for å høre mer om varmevekslere og hva vi kan gjøre for deg.

KONTAKTA SÄLJAVDELNING

Varmeveksler på en æglægger stald i Danmark

Vil du lese mer om installasjonen av den første varmevekselr i et hønsehus med eggleggere i Danmark? Da kan du lese mer i artikkelen.

LED-belysning

Spar energi og penger uten å spare på lyset i stallen

Med høykvalitets LED-armaturer fra Rokkedahl Energi kan du spare energi og forbedre driftsøkonomien samtidig som du får bedre lys i stallen. Vår armaturer er designet med vekt på holdbarhet og god lysfordeling i kombinasjon med lavt energiforbruk.

Monteringen av henholdsvis AVILED ECO og AVILED Premium er raskt og enkel. Nytt nå er at AVILED ECO kan leveres med prefabrikkerte sløyfekabler og monteres med ledning. Dette gjør monteringen enda enklere.

Det eksisterende lyset kan beholdes som ekstra lys til f.eks. vask og oppstart av kyllinger.

Som en av de få leverandører av LED-belysning gir vi 5 års garanti på armaturene. Vær imidlertid oppmerksom på at levetiden for LED-lys avhenger av temperaturen i stallen.

Lampene tilbys både som Aviled Premium og som ECO-modell.

Datablad: AVILED ECO
Datablad: AVILED Premium
Øverste bilde: Stall med AVILED ECO montert i 2 eller 3 rekker
Midterste bilde: Stall med AVILED Premium montert i 1 rekke (maks. 26 m bredde)
Nederste bilde: hønsehus med NATURE DYNAMICS DOME 

Et naturlig lys

Vi har nå etablert et nytt samarbeid med RN Solutions.

ONCE av Signify har utviklet et unikt LED-lys som skaper et naturlig lys i hønsehuset. Dette øker effektiviteten og gir bedre dyrevelferd.

Det spesielle lyset, som er utviklet for slakte- og foreldredyr-kyllinger, er ekstra slitesterkt og tåler både desinfisering, høytrykksspyling og eksponering av støv og ammoniakk.

Dessuten kan lyset styres via en app og produktet er lett å rengjøre! Med NATURE DYNAMICS DOME får du et vekstlys som er som naturlig lys

Datablad: NATURE DYNAMICS DOME

LED-belysning

Spar energi og penger uten å spare på lyset i stallen

Med høykvalitets LED-armaturer fra Rokkedahl Energi kan du spare energi og forbedre driftsøkonomien samtidig som du får bedre lys i stallen. Vår armaturer er designet med vekt på holdbarhet og god lysfordeling i kombinasjon med lavt energiforbruk.

Monteringen av henholdsvis AVILED ECO og AVILED Premium er raskt og enkel. Nytt nå er at AVILED ECO kan leveres med prefabrikkerte sløyfekabler og monteres med ledning. Dette gjør monteringen enda enklere.

Det eksisterende lyset kan beholdes som ekstra lys til f.eks. vask og oppstart av kyllinger.

Som en av de få leverandører av LED-belysning gir vi 5 års garanti på armaturene. Vær imidlertid oppmerksom på at levetiden for LED-lys avhenger av temperaturen i stallen.

Lampene tilbys både som Aviled Premium og som ECO-modell.

Datablad: AVILED ECO
Datablad: AVILED Premium

Et naturlig lys

Vi har nå etablert et nytt samarbeid med RN Solutions.

RN-solutions har utviklet et unikt LED-lys som skaper et naturlig lys i hønsehuset. Dette øker effektiviteten og gir bedre dyrevelferd.

Det spesielle lyset, som er utviklet for slakte- og foreldredyr-kyllinger, er ekstra slitesterkt og tåler både desinfisering, høytrykksspyling og eksponering av støv og ammoniakk.

Dessuten kan lyset styres via en app og produktet er lett å rengjøre! Med NATURE DYNAMICS DOME får du et vekstlys som er som naturlig lys

Datablad: NATURE DYNAMICS DOME
Stall med AVILED ECO montert i 2 eller 3 rekker
Stall med AVILED Premium montert i 1 rekke (maks. 26 m bredde)
Stall med NATURE DYNAMICS DOME

Energibesparelser, frisk luft og støv – vi samler på det hele

Rokkedahl Energi har levert varmevekslere til industrien siden 2015. Våre varmevekslere har vist seg å være velegnet til støvplagede industrier som har hatt problemer med å håndtere støv og redusere støvutslipp i naturen med eksisterende teknologier uten store kostnader, trykktap og ekstra vedlikehold.

Varmeveksleren fås i forskjellige størrelser, og flere varmevekslere kan kobles sammen til større enheter. Her er noen av fordelerne ved varmeveksleren fra Rokkedahl Energi:

Energibesparelser, frisk luft og støv – vi samler på det hele

Rokkedahl Energi har levert varmevekslere til industrien siden 2015. Våre varmevekslere har vist seg å være velegnet til støvplagede industrier som har hatt problemer med å håndtere støv og redusere støvutslipp i naturen med eksisterende teknologier uten store kostnader, trykktap og ekstra vedlikehold.

Varmeveksleren fås i forskjellige størrelser, og flere varmevekslere kan kobles sammen til større enheter. Her er noen av fordelerne ved varmeveksleren fra Rokkedahl Energi:

Prosjekter vi har løst

Brøndum smede- og maskinværksted
Installering av varmeveksler med en kapasitet på 13 700 m3 luft
Les mer

Hedegaard Agro
Varmeveksler med en kapasitet på opptil 22 300 m3 luft
Les mer

Rokkedahl Food
3 varmeveksler med en totalkapasitet på 84 700 m3 luft
Les mer

Stauning Whiskey
2 stk. varmevekslere med kapasitet 60 000 m3
Les mer

Prosjekter vi har løst

Brøndum smede- og maskinværksted
Installering av varmeveksler med en kapasitet på 13 700 m3 luft
Les mer

Hedegaard Agro
Varmeveksler med en kapasitet på opptil 22 300 m3 luft
Les mer

Rokkedahl Food
3 varmeveksler med en totalkapasitet på 84 700 m3 luft
Les mer

Stauning Whiskey
2 stk. varmevekslere med kapasitet 60 000 m3
Les mer

Få material

Fra Rokkedahl Energis nedlastingsdel kan du hente alle relevante materialer som blant annet datablader, brosjyrer, rapporter og pressematerialer. Vi oppdaterer nedlastingsdelen fortløpende, med hvis du likevel leter forgjeves etter spesifikke materialer, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

GÅ TIL MATERIALSIDEN

Download material

Fra Rokkedahl Energis nedlastingsdel kan du hente alle relevante materialer som blant annet datablader, brosjyrer, rapporter og pressematerialer. Vi oppdaterer nedlastingsdelen fortløpende, med hvis du likevel leter forgjeves etter spesifikke materialer, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

GÅ TIL MATERIALSIDEN