DK I SE I NO I ENG
DK I SE I NO I ENG

Hållbara energilösningar
till jordbruk och industri

Rokkedahl Energi levererar hållbara energilösningar till jordbruk och industri. Vi är ledande inom värmeväxlare för jordbruk med knappt 400 anläggningar i drift. En position som vi har uppnått tack vare ett osvikligt engagemang i våra kundrelationer och genom lösningar som är bra för både näringslivet och miljön.

Genom en löpande dialog med våra kunder och leverantörer säkerställer vi att våra produkter är anpassade efter kundernas behov. Vi lägger också stor kraft på att samarbeta med utbildnings- och forskningsinstitut samt myndigheter och konsulter så att vi hela tiden skaffar oss ny kunskap. På så sätt kan vi fortsätta vara ledande inom vårt område.

I januari 2019 lanserade vi en ny version av vår välkända värmeväxlare – alltjämt med samma höga verkningsgrad, men nu med kyl och tvätt. 

Läs vår broschyr här
Hållbara energilösningar till jordbruk och industri

Rokkedahl Energi levererar hållbara energilösningar till jordbruk och industri. Vi är ledande inom värmeväxlare för jordbruk med knappt 400 anläggningar i drift. En position som vi har uppnått tack vare ett osvikligt engagemang i våra kundrelationer och genom lösningar som är bra för både näringslivet och miljön.

Genom en löpande dialog med våra kunder och leverantörer säkerställer vi att våra produkter är anpassade efter kundernas behov. Vi lägger också stor kraft på att samarbeta med utbildnings- och forskningsinstitut samt myndigheter och konsulter så att vi hela tiden skaffar oss ny kunskap. På så sätt kan vi fortsätta vara ledande inom vårt område.

I januari 2019 lanserade vi en ny version av vår välkända värmeväxlare – alltjämt med samma höga verkningsgrad, men nu med kyl och tvätt. 

Läs vår broschyr här

Förstklassig energi- och miljöteknik för fjäderfäuppfödare

Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att satsa på energibesparande teknik. Kom ihåg att du kan ansöka om energi- och miljöbidrag för energibesparande och ammoniakreducerande tekniker, och det finns kunniga rådgivare som kan hjälpa dig. 

Se här
Förstklassig energi- och miljöteknik för fjäderfäuppfödare

Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att satsa på energibesparande teknik. Kom ihåg att du kan ansöka om energi- och miljöbidrag för energibesparande och ammoniakreducerande tekniker, och det finns kunniga rådgivare som kan hjälpa dig.

Se här

Värmeväxlare

För en bättre djurhållning behövs mindre fukt

Om ventilationen i kycklingstallet inte fungerar som det ska utsätts kycklingarna för drag och trivs därmed sämre. Omvänt innebär en god miljö i stallet bättre djurhållning, större tillväxt och bättre verksamhet.

Det avgörande för om en värmeväxlare fungerar eller inte är verkningsgraden, ventilationen i stallet samt kondenseringen. När en värmeväxlare kondenserar drar den ut fukt, som vanligtvis uppstår i stallet, ut från byggnaden. På så sätt hålls ströet torrt och ammoniakbildningen minskar.

Med en dokumenterad energiminskning på upp till 80 % har våra värmeväxlare utan konkurrens den högsta verkningsgraden på marknaden. 

Se dokumentation här.

Minskningen av ammoniak är 30–40 % och vår värmeväxlare är återigen den enda med dokumenterad effekt. 

Se ETV-rapport och VERA-rapport.

Vår nya ECO Unit är en vidareutveckling av den välkända värmeväxlaren Clima+ 200 från Vencomatic i Nederländerna. ECO Unit har samma unika fördelar, men finns nu även med kyl- och tvättsystem. Med det här systemet kan du minska ammoniakbildningen ytterligare.

Hent datablad

Kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om värmeväxlaren och vad vi kan göra för dig.

Kontakta säljavdelning
Värmeväxlare

För en bättre djurhållning behövs mindre fukt

Om ventilationen i kycklingstallet inte fungerar som det ska utsätts kycklingarna för drag och trivs därmed sämre. Omvänt innebär en god miljö i stallet bättre djurhållning, större tillväxt och bättre verksamhet.

Det avgörande för om en värmeväxlare fungerar eller inte är verkningsgraden, ventilationen i stallet samt kondenseringen. När en värmeväxlare kondenserar drar den ut fukt, som vanligtvis uppstår i stallet, ut från byggnaden. På så sätt hålls ströet torrt och ammoniakbildningen minskar.

Med en dokumenterad energiminskning på upp till 80 % har våra värmeväxlare utan konkurrens den högsta verkningsgraden på marknaden. 

Se dokumentation här.

Minskningen av ammoniak är 30–40 % och vår värmeväxlare är återigen den enda med dokumenterad effekt. 

Se ETV-rapport och VERA-rapport.

Vår nya ECO Unit är en vidareutveckling av den välkända värmeväxlaren Clima+ 200 från Vencomatic i Nederländerna. ECO Unit har samma unika fördelar, men finns nu även med kyl- och tvättsystem. Med det här systemet kan du minska ammoniakbildningen ytterligare.

Hent datablad

Kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om värmeväxlaren och vad vi kan göra för dig.

Kontakta säljavdelning

X-treck

En optimal start ger friskare kycklingar och bättre ekonomi

X-treck är ett unikt system som gör det möjligt att kläcka äggen direkt i kycklingstallet. Systemet kommer från den nederländska firman Vencomatic, och hittills har Rokkedahl Energi installerat X-treck i sju danska stall – alla med goda resultat.

Nedan kan du se några av de viktigaste fördelarna med X-treck, som dessutom bidrar till en bättre driftsekonomi.

  • Bättre djurvälfärd
  • Större enhetlighet – bättre CV-tal
  • Kycklingarna blir inte lika stressade eftersom de inte behöver byta miljö
  • Omedelbar tillgång till foder och vatten
  • Starkare kycklingar innebär bättre foderupptagning
  • Kläckningsandelen är 1,5 % bättre
Hent datablad

Om du vill veta mer om X-treck får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss
X-treck

En optimal start ger friskare kycklingar och bättre ekonomi

X-treck är ett unikt system som gör det möjligt att kläcka äggen direkt i kycklingstallet. Systemet kommer från den nederländska firman Vencomatic, och hittills har Rokkedahl Energi installerat X-treck i sju danska stall – alla med goda resultat.

Hent datablad

Nedan kan du se några av de viktigaste fördelarna med X-treck, som dessutom bidrar till en bättre driftsekonomi:

Om du vill veta mer om X-treck får du gärna kontakta oss

kontakta oss

LED-belysning

Spara energi och pengar utan att dra ner belysningen i stallet

Rokkedahl Energis LED-armaturer med hög kvalitet gör att du kan spara energi och förbättra driftsekonomin, samtidigt som du får bättre ljus i stallet. Våra armaturer har utformats med fokus på hållbarhet och god ljusfördelning i kombination med låg energiförbrukning.

Tack vare armaturernas goda ljusfördelning räcker det med en enda rad lampor i byggnader som är upp till 26 meter breda. Det innebär att monteringen är snabb och enkel. Under normala omständigheter kan två personer montera ny belysning på en arbetsdag.

Den befintliga belysningen kan sparas som extra belysning för t.ex. tvätt och uppstart av kycklingar.

Som en av få leverantörer av LED-belysning ger vi 5 års garanti på armaturerna. Var dock uppmärksam på att livslängden för LED-lampor beror på temperaturen i stallet.

Lampor finns både som Aviled Premium och ECO-modell.

Läs mer i broschyren om LED-armaturer från Rokkedahl Energi här
LED-belysning

Spara energi och pengar utan att dra ner belysningen i stallet

Rokkedahl Energis LED-armaturer med hög kvalitet gör att du kan spara energi och förbättra driftsekonomin, samtidigt som du får bättre ljus i stallet. Våra armaturer har utformats med fokus på hållbarhet och god ljusfördelning i kombination med låg energiförbrukning.

Tack vare armaturernas goda ljusfördelning räcker det med en enda rad lampor i byggnader som är upp till 26 meter breda. Det innebär att monteringen är snabb och enkel. Under normala omständigheter kan två personer montera ny belysning på en arbetsdag.

Den befintliga belysningen kan sparas som extra belysning för t.ex. tvätt och uppstart av kycklingar.

Som en av få leverantörer av LED-belysning ger vi 5 års garanti på armaturerna. Var dock uppmärksam på att livslängden för LED-lampor beror på temperaturen i stallet.

Lampor finns både som Aviled Premium och ECO-modell.

Läs mer i broschyren om LED-armaturer från Rokkedahl Energi här

Energibesparing, frisk luft och damm – vi ordnar allt

Rokkedahl Energi har sedan 2015 levererat värmeväxlare till industrin. Våra värmeväxlare har visat sig vara särskilt lämpliga i dammiga industrier som tidigare har haft problem med att hantera damm och minska dammutsläpp i naturen med befintliga tekniker utan stora kostnader, tryckförlust och extra underhåll.

Värmeväxlaren finns i olika storlekar och flera värmeväxlare kan dessutom kopplas ihop till större enheter. Här är några av fördelarna med värmeväxlaren från Rokkedahl Energi:

Energibesparing, frisk luft och damm – vi ordnar allt

Rokkedahl Energi har sedan 2015 levererat värmeväxlare till industrin. Våra värmeväxlare har visat sig vara särskilt lämpliga i dammiga industrier som tidigare har haft problem med att hantera damm och minska dammutsläpp i naturen med befintliga tekniker utan stora kostnader, tryckförlust och extra underhåll.

Värmeväxlaren finns i olika storlekar och flera värmeväxlare kan dessutom kopplas ihop till större enheter. Här är några av fördelarna med värmeväxlaren från Rokkedahl Energi:

Få material

På Rokkedahl Energis nedladdningssida kan du hämta allt relevant material som datablad, broschyrer, rapporter och pressmaterial. Vi uppdaterar sidan löpande, men om du inte hittar något specifikt material är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Gå till hämtningssidan

Få material

På Rokkedahl Energis nedladdningssida kan du hämta allt relevant material som datablad, broschyrer, rapporter och pressmaterial. Vi uppdaterar sidan löpande, men om du inte hittar något specifikt material är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Gå till hämtningssidan