Hållbara energilösningar
till jordbruk och industri

Rokkedahl Energi levererar hållbara energilösningar till jordbruk och industri. Vi är ledande inom värmeväxlare för jordbruk med knappt 400 anläggningar i drift. En position som vi har uppnått tack vare ett osvikligt engagemang i våra kundrelationer och genom lösningar som är bra för både näringslivet och miljön.

Genom en löpande dialog med våra kunder och leverantörer säkerställer vi att våra produkter är anpassade efter kundernas behov. Vi lägger också stor kraft på att samarbeta med utbildnings- och forskningsinstitut samt myndigheter och konsulter så att vi hela tiden skaffar oss ny kunskap. På så sätt kan vi fortsätta vara ledande inom vårt område.

I januari 2019 lanserade vi en ny version av vår välkända värmeväxlare – alltjämt med samma höga verkningsgrad, men nu med kyl och tvätt. 

LÄS VÅR BROSCHYR HÄR

Hållbara energilösningar
till jordbruk och industri

Rokkedahl Energi levererar hållbara energilösningar till jordbruk och industri. Vi är ledande inom värmeväxlare för jordbruk med knappt 400 anläggningar i drift. En position som vi har uppnått tack vare ett osvikligt engagemang i våra kundrelationer och genom lösningar som är bra för både näringslivet och miljön.

Genom en löpande dialog med våra kunder och leverantörer säkerställer vi att våra produkter är anpassade efter kundernas behov. Vi lägger också stor kraft på att samarbeta med utbildnings- och forskningsinstitut samt myndigheter och konsulter så att vi hela tiden skaffar oss ny kunskap. På så sätt kan vi fortsätta vara ledande inom vårt område.

I januari 2019 lanserade vi en ny version av vår välkända värmeväxlare – alltjämt med samma höga verkningsgrad, men nu med kyl och tvätt. 

LÄS VÅR BROSCHYR HÄR

Förstklassig energi- och miljöteknik för fjäderfäuppfödare

Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att satsa på energibesparande teknik. Kom ihåg att du kan ansöka om energi- och miljöbidrag för energibesparande och ammoniakreducerande tekniker, och det finns kunniga rådgivare som kan hjälpa dig.

SE HÄR

Förstklassig energi- och miljöteknik för fjäderfäuppfödare

Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att satsa på energibesparande teknik. Kom ihåg att du kan ansöka om energi- och miljöbidrag för energibesparande och ammoniakreducerande tekniker, och det finns kunniga rådgivare som kan hjälpa dig.

SE HÄR

Värmeväxlare

För en bättre djurhållning behövs mindre fukt

Om ventilationen i kycklingstallet inte fungerar som det ska utsätts kycklingarna för drag och trivs därmed sämre. Omvänt innebär en god miljö i stallet bättre djurhållning, större tillväxt och bättre verksamhet.

Det avgörande för om en värmeväxlare fungerar eller inte är verkningsgraden, ventilationen i stallet samt kondenseringen. När en värmeväxlare kondenserar drar den ut fukt, som vanligtvis uppstår i stallet, ut från byggnaden. På så sätt hålls ströet torrt och ammoniakbildningen minskar.

Med en dokumenterad energiminskning på upp till 80 % har våra värmeväxlare utan konkurrens den högsta verkningsgraden på marknaden.

Se dokumentation här.

Minskningen av ammoniak är 30–40 % och vår värmeväxlare är återigen den enda med dokumenterad effekt och vår Clima +200 klarade 2019 Vera-certificering efter en ammoniakreduktion på 28 procent.

Läs rapporterna här

DanETV logo   VERA test report

Vår nya ECO Unit är en vidareutveckling av den välkända värmeväxlaren Clima+ 200 från Vencomatic i Nederländerna. ECO Unit har samma unika fördelar, men finns nu även med kyl- och tvättsystem. Med det här systemet kan du minska ammoniakbildningen ytterligare.

Datablad: Clima +200 värmeväxlare
Datablad: Eco Unit värmeväxlare

Kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om värmeväxlaren och vad vi kan göra för dig.

KONTAKTA SÄLJAVDELNING

Värmeväxlare

För en bättre djurhållning behövs mindre fukt

Om ventilationen i kycklingstallet inte fungerar som det ska utsätts kycklingarna för drag och trivs därmed sämre. Omvänt innebär en god miljö i stallet bättre djurhållning, större tillväxt och bättre verksamhet.

Det avgörande för om en värmeväxlare fungerar eller inte är verkningsgraden, ventilationen i stallet samt kondenseringen. När en värmeväxlare kondenserar drar den ut fukt, som vanligtvis uppstår i stallet, ut från byggnaden. På så sätt hålls ströet torrt och ammoniakbildningen minskar.

Med en dokumenterad energiminskning på upp till 80 % har våra värmeväxlare utan konkurrens den högsta verkningsgraden på marknaden.
Se dokumentation här.

Minskningen av ammoniak är 30–40 % och vår värmeväxlare är återigen den enda med dokumenterad effekt och vår Clima +200 klarade 2019 Vera-certificering efter en ammoniakreduktion på 28 procent.

Läs rapporterna här

DanETV logo   VERA test report

Vår nya ECO Unit är en vidareutveckling av den välkända värmeväxlaren Clima+ 200 från Vencomatic i Nederländerna. ECO Unit har samma unika fördelar, men finns nu även med kyl- och tvättsystem. Med det här systemet kan du minska ammoniakbildningen ytterligare.

Datablad: Clima +200 värmeväxlare
Datablad: Eco Unit värmeväxlare

Kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om värmeväxlaren och vad vi kan göra för dig.

KONTAKTA SÄLJAVDELNING

Det siger vores kunder

“I 2012 installerades den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi hos oss – som en av de första i Danmark. Vi såg snabbt nödvändigheten och betydelsen av värmeväxling och 2015 monterades den sista av totalt 22 värmeväxlare.

Vi ser ett helt annat klimat i stallen och detta tack vare värmeväxlaren. Det sätt luften sprids i stallen gör stor skillnad. Inga djur står i drag – och att vi samtidigt reducerar ammoniak och säkrar djurens trampdynor är ju bara en bonus.

Vi ska naturligtvis inte heller glömma den stora energibesparingen de ger.

Det är en investering som snabbt tjänas in. Den kräver litet arbete i form av rengöring, men det är allmänt sett ett minimum av underhåll, så vi kan använda tiden för djuren i stället.

Service och underhåll är aldrig ett problem, om det nu sker via telefon eller besök. Rokkedahl Energi går alltid att få tag i.”

Michael V. Jensen – Wefri

“Vi fick den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi installerad 2012. När vi såg de stora positiva förändringarna, både för klimatet i stallet och de stora energibesparingarna, tog det inte lång tid innan vid beslöt att installera värmeväxlare i de sista två husen. Det gjorde vi 2013.

Utöver att värmeväxlare från Rokkedahl Energi bara fungerar, är deras service-team ALDRIG längre bort än ett telefonsamtal. Vi är ytterst nöjda.”

Martin Hjort Jensen – Mariesminde

Det siger vores kunder

Martin Hjort Jensen – Mariesminde
“Vi fick den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi installerad 2012. När vi såg de stora positiva förändringarna, både för klimatet i stallet och de stora energibesparingarna, tog det inte lång tid innan vid beslöt att installera värmeväxlare i de sista två husen. Det gjorde vi 2013.

Utöver att värmeväxlare från Rokkedahl Energi bara fungerar, är deras service-team ALDRIG längre bort än ett telefonsamtal. Vi är ytterst nöjda.”

Michael V. Jensen – Wefri
“I 2012 installerades den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi hos oss – som en av de första i Danmark. Vi såg snabbt nödvändigheten och betydelsen av värmeväxling och 2015 monterades den sista av totalt 22 värmeväxlare.

Vi ser ett helt annat klimat i stallen och detta tack vare värmeväxlaren. Det sätt luften sprids i stallen gör stor skillnad. Inga djur står i drag – och att vi samtidigt reducerar ammoniak och säkrar djurens trampdynor är ju bara en bonus.

Vi ska naturligtvis inte heller glömma den stora energibesparingen de ger.

Det är en investering som snabbt tjänas in. Den kräver litet arbete i form av rengöring, men det är allmänt sett ett minimum av underhåll, så vi kan använda tiden för djuren i stället.

Service och underhåll är aldrig ett problem, om det nu sker via telefon eller besök. Rokkedahl Energi går alltid att få tag i.”

X-treck

En optimal start ger friskare kycklingar och bättre ekonomi

X-treck är ett unikt system som gör det möjligt att kläcka äggen direkt i kycklingstallet. Systemet kommer från den nederländska firman Vencomatic, och hittills har Rokkedahl Energi installerat X-treck i sju danska stall – alla med goda resultat.

Nedan kan du se några av de viktigaste fördelarna med X-treck, som dessutom bidrar till en bättre driftsekonomi.

  • Bättre djurvälfärd
  • Större enhetlighet – bättre CV-tal
  • Kycklingarna blir inte lika stressade eftersom de inte behöver byta miljö
  • Omedelbar tillgång till foder och vatten
  • Starkare kycklingar innebär bättre foderupptagning
  • Kläckningsandelen är 1,5 % bättre
Hent datablad

Om du vill veta mer om X-treck får du gärna kontakta oss.

KONTAKTA OSS

X-treck

A successful start means better chickens and better finances

X-treck är ett unikt system som gör det möjligt att kläcka äggen direkt i kycklingstallet. Systemet kommer från den nederländska firman Vencomatic, och hittills har Rokkedahl Energi installerat X-treck i sju danska stall – alla med goda resultat.

Hent datablad

Nedan kan du se några av de viktigaste fördelarna med X-treck, som dessutom bidrar till en bättre driftsekonomi.

Om du vill veta mer om X-treck får du gärna kontakta oss.

KONTAKTA OSS

LED-belysning

Spara energi och pengar utan att dra ner belysningen i stallet

Rokkedahl Energis LED-armaturer med hög kvalitet gör att du kan spara energi och förbättra driftsekonomin, samtidigt som du får bättre ljus i stallet. Våra armaturer har utformats med fokus på hållbarhet och god ljusfördelning i kombination med låg energiförbrukning.

Monteringen av AVILED ECO respektive AVILED Premium går snabbt och enkelt. En nyhet är att AVILED ECO kan levereras med förtillverkade kabelslingor och monteras på wire. Detta gör monteringen ännu enklare.

Den befintliga belysningen kan sparas som extra belysning för t.ex. tvätt och uppstart av kycklingar.

Som en av få leverantörer av LED-belysning ger vi 5 års garanti på armaturerna. Var dock uppmärksam på att livslängden för LED-lampor beror på temperaturen i stallet.

Lampor finns både som Aviled Premium och ECO-modell.

Datablad: AVILED ECO
Datablad: AVILED Premium
Översta bilden: Anläggning med AVILED ECO monteras i två eller tre rader
Nedersta bilden: Anläggningar med AVILED Premium monteras i en rad (max 26 m bredd)

LED-belysning

Spara energi och pengar utan att dra ner belysningen i stallet

Rokkedahl Energis LED-armaturer med hög kvalitet gör att du kan spara energi och förbättra driftsekonomin, samtidigt som du får bättre ljus i stallet. Våra armaturer har utformats med fokus på hållbarhet och god ljusfördelning i kombination med låg energiförbrukning.

Monteringen av AVILED ECO respektive AVILED Premium går snabbt och enkelt. En nyhet är att AVILED ECO kan levereras med förtillverkade kabelslingor och monteras på wire. Detta gör monteringen ännu enklare.

Den befintliga belysningen kan sparas som extra belysning för t.ex. tvätt och uppstart av kycklingar.

Som en av få leverantörer av LED-belysning ger vi 5 års garanti på armaturerna. Var dock uppmärksam på att livslängden för LED-lampor beror på temperaturen i stallet.

Lampor finns både som Aviled Premium och ECO-modell.

Datablad: AVILED ECO
Datablad: AVILED Premium
Anläggning med AVILED ECO monteras i två eller tre rader
Anläggningar med AVILED Premium monteras i en rad (max 26 m bredd)

Energibesparing, frisk luft och damm – vi ordnar allt

Rokkedahl Energi har sedan 2015 levererat värmeväxlare till industrin. Våra värmeväxlare har visat sig vara särskilt lämpliga i dammiga industrier som tidigare har haft problem med att hantera damm och minska dammutsläpp i naturen med befintliga tekniker utan stora kostnader, tryckförlust och extra underhåll.

Värmeväxlaren finns i olika storlekar och flera värmeväxlare kan dessutom kopplas ihop till större enheter. Här är några av fördelarna med värmeväxlaren från Rokkedahl Energi:

Energibesparing, frisk luft och damm – vi ordnar allt

Rokkedahl Energi har sedan 2015 levererat värmeväxlare till industrin. Våra värmeväxlare har visat sig vara särskilt lämpliga i dammiga industrier som tidigare har haft problem med att hantera damm och minska dammutsläpp i naturen med befintliga tekniker utan stora kostnader, tryckförlust och extra underhåll.

Värmeväxlaren finns i olika storlekar och flera värmeväxlare kan dessutom kopplas ihop till större enheter.

Här är några av fördelarna med värmeväxlaren från Rokkedahl Energi:

Projekt vi har löst

Brøndum smede- og maskinværksted
Värmeväxlare med en kapacitet på 13 700 m3 luft
Läs mer

Hedegaard Agro
VVärmeväxlare med en kapacitet på 22.300 m3 luft
Läs mer

Rokkedahl Food
Värmeväxlare med en kapacitet på 22.300 m3 luft
Läs mer

Stauning Whiskey
2 st värmeväxlare med en kapacitet på 60.000 m3
Läs mer

Projekt vi har löst

Brøndum smede- og maskinværksted
Värmeväxlare med en kapacitet på 13 700 m3 luft
Läs mer

Hedegaard Agro
VVärmeväxlare med en kapacitet på 22.300 m3 luft
Läs mer

Rokkedahl Food
Värmeväxlare med en kapacitet på 22.300 m3 luft
Läs mer

Stauning Whiskey
2 st värmeväxlare med en kapacitet på 60.000 m3
Läs mer

Få material

På Rokkedahl Energis nedladdningssida kan du hämta allt relevant material som datablad, broschyrer, rapporter och pressmaterial. Vi uppdaterar sidan löpande, men om du inte hittar något specifikt material är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

GÅ TILL HÄMTNINGSSIDAN

Download material

På Rokkedahl Energis nedladdningssida kan du hämta allt relevant material som datablad, broschyrer, rapporter och pressmaterial. Vi uppdaterar sidan löpande, men om du inte hittar något specifikt material är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

GÅ TILL HÄMTNINGSSIDAN