Det fremtidige landbrug skal være bæredygtigt

“Klima, bæredygtighed og miljøledelse er nogle af de helt store emner når snakken falder på fremtidens landbrug.

Hos Rokkedahl arbejder vi med at sikre de kommende generationer har et dansk landbrug de kan være stolte af, her er der især fokus på høj dyrevelfærd og ansvarlig produktion.

Skal vi i fremtiden sikre os et landbrug hvor dyrevelfærd og bæredygtighed går hånd i hånd er det vigtigt vi handler nu. Vi tror på at mange gode løsninger er derude og venter på at blive opdaget. I den sammenhæng ser vi fremtidens landbrug være en del af løsningen og ikke problemet.

På denne side kan du læse mere om vores arbejde med bæredygtighed inden for områderne miljø, social ansvarlighed og økonomisk ledelse”

– Susanne Rokkedahl, Indehaver

Det fremtidige landbrug skal være bæredygtigt

“Klima, bæredygtighed og miljøledelse er nogle af de helt store emner når snakken falder på fremtidens landbrug.

Hos Rokkedahl arbejder vi med at sikre de kommende generationer har et dansk landbrug de kan være stolte af, her er der især fokus på høj dyrevelfærd og ansvarlig produktion.

Skal vi i fremtiden sikre os et landbrug hvor dyrevelfærd og bæredygtighed går hånd i hånd er det vigtigt vi handler nu. Vi tror på at mange gode løsninger er derude og venter på at blive opdaget. I den sammenhæng ser vi fremtidens landbrug være en del af løsningen og ikke problemet.

På denne side kan du læse mere om vores arbejde med bæredygtighed inden for områderne miljø, social ansvarlighed og økonomisk ledelse”

– Susanne Rokkedahl, Indehaver

Bæredygtighedsprincipper

Vores bæredygtighedsprincipper bygger på tre kerneprincipper: miljø, social ansvarlighed og økonomisk ledelse. For os handler bæredygtighed om at drive et landbrug, der kan bestå og udvikle sig mht. bevarelse af økosystemet, menneskerne der har deres dagligdag i virksomheden, og at vi har en rentabel udvikling.

Bæredygtighedsprincipper

Vores bæredygtighedsprincipper bygger på tre kerneprincipper: miljø, social ansvarlighed og økonomisk ledelse. For os handler bæredygtighed om at drive et landbrug, der kan bestå og udvikle sig mht. bevarelse af økosystemet, menneskerne der har deres dagligdag i virksomheden, og at vi har en rentabel udvikling.

Produktion og dyrkning af jorden påvirker miljøet. Vi har forpligtet os til at finde bæredygtige metoder til dyrkning af jorden og opdræt af kyllinger.

Vi har et ansvar over for vores medarbejdere, men også det omkringliggende samfund.

Vores opgave er at bidrage positivt til et mangfoldigt og alsidigt arbejdsmiljø på tværs af køn, kultur, alder og sprog, så vi efterlader et aftryk vi kan være stolte af på verden omkring os.

Vi leder med gennemsigtighed, ærlighed og åbenhed. Både internt, men også eksternt.

Skal vi drive en bæredygtig virksomhed tror vi på at det kræver en aktiv selskabsledelse til at styre organisationens langsigtede udvikling.

FN’s verdensmål

Vi er dedikerede til udvikling, og arbejder derfor på daglig basis med FN’s verdensmål. Vores fokus er på målene 2 Stop Sult, 7 Bæredygtig energi, 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 13 klimaindsats, 15 livet på land og 17 partnerskaber for handling.

Læs mere om vores arbejde med FN’s verdensmål her.

FN’s verdensmål

Vi er dedikerede til udvikling og arbejder derfor på daglig basis med FN’s verdensmål. Vores fokus er på målene 2 Stop Sult, 7 Bæredygtig energi, 12 Ansvarligt forbrug og produktion, 13 klimaindsats, 15 livet på land og 17 partnerskaber for handling.

Klik på ikonerne for at læse mere om vores arbejde med de forskellige mål.

stop sult
mål 7
ansvarligt forbrug og produktion
klima indsats
Livet på land

Nye tiltag

2024 Effektiviseret affaldssortering
Vores systemer til affaldssortering har fået en overhaling, så det er blevet lettere at sortere korrekt.
Læs mere

2023 Gensåning af faunastriber
Endnu flere grønne områder med faunastriber til dyr og insekter er nu klar. Vi har sået faunastriber siden 2019.
Læs mere

2023 Vedligehold af dræn
Endnu mere vedligehold hjælper med en bæredygtig markdrift
Læs mere

2023 Halmfyr
Energioptimering af bedrifterne blev et skift fra gas til halm
Læs mere

2022 Naturtjek
I uge 33 havde vi besøg af AgriNord ifm. Naturtjek
Læs mere

2022 Klimaalliancen Aalborg
Siden juni 2022 har Rokkedahl været en del af klimaalliancen Aalborg
Læs mere

stop madspild

2022 Opskriftsbank
I foråret 2022 lancerede vi en opskriftsbank i et forsøg på at minimere ressourcespild hos både producent og forbruger
Læs mere

Saaning af faunastriber

2022 Gensåning af faunastriber
Endnu flere grønne områder med faunastriber til dyr og insekter er nu klar. Vi har sået faunastriber siden 2019.
Læs mere

2022 Omlægning af stalde
I foråret 2022 omdannede vi endnu flere konventionelle til økologiske stalde
Læs mere

2022 Miljøledelse
2022 bød på endnu mere miljøledelse og arbejde med fremtidige miljøværktøjer
Læs mere

2021 Nyplantet skov
I 2021 plantede vi et større areal til skov
Læs mere

Nye tiltag

2024 Effektiviseret affaldssortering
Vores systemer til affaldssortering har fået en overhaling, så det er blevet lettere at sortere korrekt.
Læs mere

2023 gensåning af faunastriber
Endnu flere grønne områder med faunastriber til dyr og insekter står klar. Vi har sået faunastriber siden 2019.
Læs mere

2023 Vedligehold af dræn
Endnu mere vedligehold hjælper med en bæredygtig markdrift
Læs mere

2023 Halmfyr
Energioptimering af bedrifterne blev et skift fra gas til halm
Læs mere

2022 Naturtjek
I uge 33 havde vi besøg af AgriNord ifm. Naturtjek
Læs mere

2022 Klimaalliancen Aalborg
Rokkedahl har siden juni 2022 været en del af klimaalliancen Aalborg
Læs mere

2022 Lancering af opskriftsbank
I foråret 2022 lancerede vi en opskriftsbank i et forsøg på at minimere ressourcespild hos både producent og forbruger
Læs mere

2022 Såning af faunastriber
Endnu flere grønne områder med faunastriber til dyr og insekter står klar. Vi har sået faunastriber siden 2019.
Læs mere

2022 Omlægning af stalde
I foråret 2022 omdannede vi endnu flere konventionelle til økologiske stalde
Læs mere

2022 Miljøledelse
2022 bød på endnu mere miljøledelse og arbejde med fremtidige miljøværktøjer
Læs mere

2021 Nyplantet skov
I 2021 plantede vi et større areal til skov
Læs mere

Bæredygtighed – en del af hele organisationen

Jesper og varmeveksler

“Som en del af Rokkedahl Energi arbejder vi dagligt med energibesparende løsninger til vores kunder. Vi er stolte hver gang en potentiel kunde kontakter os for at høre mere om vores løsninger, for det betyder at endnu flere tænker bæredygtighed ind i deres egen produktion.”

Jesper Toft Jensen, Teknisk chef og salg

“Hos Rokkedahl Food arbejder vi med ansvarlighed og omtanke. Vores fornemmeste opgave er at sikre intet i produktionen går til spilde. Det betyder helt overordnet at hele kyllingen skal bruges fra både producentsiden, men også ude hos forbrugerne. Vi vil så gerne hjælpe forbrugerne med at lave måltider, der ikke går til spilde. Madspild er hverken respektfuldt over for dyret, produktionen eller for en bæredygtig fremtid.”

Ulla Rokkedahl, Chef for Markedsforhold og Koordinering

Bæredygtighed – en del af hele organisationen

Jesper og varmeveksler

“Som en del af Rokkedahl Energi arbejder vi dagligt med energibesparende løsninger til vores kunder. Vi er stolte hver gang en potentiel kunde kontakter os for at høre mere om vores løsninger, for det betyder at endnu flere tænker bæredygtighed ind i deres egen produktion.”

Jesper Toft Jensen, Teknisk chef og salg

“Hos Rokkedahl Food arbejder vi med ansvarlighed og omtanke. Vores fornemmeste opgave er at sikre intet i produktionen går til spilde. Det betyder helt overordnet at hele kyllingen skal bruges fra både producentsiden, men også ude hos forbrugerne. Vi vil så gerne hjælpe forbrugerne med at lave måltider, der ikke går til spilde. Madspild er hverken respektfuldt over for dyret, produktionen eller for en bæredygtig fremtid.”

Ulla Rokkedahl, Chef for Markedsforhold og Koordinering

Et naturligt kredsløb

Hos Rokkedahl har vi gennemtænkt og sikret hele processen, når vi opdrætter kyllinger. På den måde sørger vi for, at dyrevelfærd og kødkvalitet er i top, og at vi belaster miljøet mindst muligt. I vores kredsløb er bæredygtighed et væsentligt element, og hver proces bliver kontinuerligt optimeret og evalueret.

Vi er også bevidste om, hvordan vi giver arven videre. Derfor passer vi godt på økosystemet ved at sørge for en bæredygtig drift. Hver dag vil vi gøre tingene bedre end i går. Ikke mindst når det handler om at passe på naturen og de ressourcer, som gør det muligt for generationerne efter os at dyrke jorden.

Se seneste bæredygtighedsrapport for Rokkedahl Landbrug her.

Et naturligt kredsløb

Hos Rokkedahl har vi gennemtænkt og sikret hele processen, når vi opdrætter kyllinger. På den måde sørger vi for, at dyrevelfærd og kødkvalitet er i top, og at vi belaster miljøet mindst muligt. I vores kredsløb er bæredygtighed et væsentligt element, og hver proces bliver kontinuerligt optimeret og evalueret.

Vi er også bevidste om, hvordan vi giver arven videre. Derfor passer vi godt på økosystemet ved at sørge for en bæredygtig drift. Hver dag vil vi gøre tingene bedre end i går. Ikke mindst når det handler om at passe på naturen og de ressourcer, som gør det muligt for generationerne efter os at dyrke jorden.

Se seneste bæredygtighedsrapport for Rokkedahl Landbrug her.