PERSONDATAPOLITIK

FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE I: Rokkedahl Koncernen; Rokkedahl Landbrug A/S, Rokkedahl Landbrug Økologi ApS, Rokkedahl Energi ApS Rokkedahl Slagteri ApS, Rokkedahl Food Holding A/S, Rokkedahl Holding A/S.

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Rokkedahl Landbrug A/S CVR 33770642
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahl.dk
+45 22210155
www.rokkedahl.dk

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR 35814418
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahl.dk
+45 22210155
www.rokkedahl.dk

Rokkedahl Energi ApS CVR 34204675
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahl.dk
+45 22210155
www.rokkedahl.dk

Rokkedahl Slagteri ApS CVR 37659762
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahl.dk
+45 22210155
www.rokkedahl.dk

Rokkedahl Food Holding A/S CVR 33647689
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahl.dk
+45 22210155
www.rokkedahl.dk  

Rokkedahl Holding A/S CVR 34593744
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe
adm@rokkedahl.dk
+45 22210155
www.rokkedahl.dk

 2. FORMÅL – BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde i forbindelse med salgsrelaterede aktiviteter. Ved brug af kontaktformular på hjemmeside samt tilmelding af nyhedsbrev.

3. KATEGOERIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 1. a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontakt-data, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kon-tonummer mv., som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsover-trædelser kan også blive behandlet.

Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger.

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 1. a) For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale køb/salg samt fremsendelse af tilbud mm via E-mail mv.
 2. b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
 3. c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
 4. d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.
5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

6. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • CVR register
7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx løn-administration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsyns-myndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Rokkedahl på følgende e-mail adm@rokkedahl.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 24-6-2019

Med venlig hilsen

Rokkedahl Familien